Wydarzenia w pobliżu
Rybnik
2022-12-19
0.00 km
Rybnik
2022-12-10
0.00 km
Rybnik
2022-12-10
0.00 km
Rybnik
2022-12-07
0.00 km
Rybnik
2022-12-12
0.00 km
Rybnik
2022-12-17
0.00 km
Rybnik
2022-12-14
0.00 km
Zabrze
2022-12-10
28.34 km
Zabrze
2022-12-11
28.34 km
Zabrze
2022-12-06
28.34 km
Zabrze
2022-12-08
28.34 km
Zabrze
2022-12-07
28.34 km
Zabrze
2023-04-01
28.34 km

V Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Janiny Podlodowskiej

Miejscowość:
Rybnik
Odsłuchaj tekst
Dodaj do planera
Teatr Ziemi Rybnickiej wraz z Wolną Inicjatywą Artystyczną – Wytrych ma zaszczyt zaprosić w ramach 53. Rybnickich Dni Literatury na V Otwarty Konkurs Jednego Wiersza im. Janiny Podlodowskiej, który odbędzie się:
20 października 2022 w Halo! Rybnik przy ul. Jana III Sobieskiego 20 o godz. 18:00
– Muzycznie umili czas zespół BLAIR (Rafał Swacha - gitara, Krzysztof Marek - bas, wokal).
– Otwarcie listy zgłoszeń nastąpi na godzinę przed konkursem (o godz. 17:00), a zamknięcie w momencie rozpoczęcia konkursu.
– Prosimy o zapoznanie się z regulaminem poniżej.
– Regulamin dostępny jest także w siedzibie Teatru Ziemi Rybnickiej ul. Plac Teatralny 1 i w Punkcie Informacji Miejskiej Halo! Rybnik przy ul. J. III. Sobieskiego 20.
Zachęcamy! Zapraszamy! Czekamy!

=======================
Regulamin
V Otwartego Konkursu Jednego Wiersza
im. Janiny Podlodowskiej
w ramach 53. Rybnickich Dni Literatury – 2022
… może już jutro kromka pogodnego chleba może już jutro powiem ci Dzień Dobry
Janina Podlodowska
Pragnienia
Z tomu: Żeby była miłość
1.
Organizatorem V Otwartego Konkursu Jednego Wiersza im. Janiny Podlodowskiej jest Teatr Ziemi Rybnickiej i Wolna Inicjatywa Artystyczna – Wytrych w Rybniku.
2.
Konkurs odbędzie się w dniu 20 października 2022 roku o godz. 18:00 w punkcie informacji miejskiej Halo! Rybnik przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku /zapisy na miejscu od godz. 17:00/.
3.
Konkurs ma charakter otwarty i adresowany jest do osób powyżej 16 roku życia. W przypadku uczestników poniżej 18 roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców lub opiekunów prawnych. W konkursie nie może brać udziału czynna redakcja magazynu Wytrych i stali współpracownicy pisma.
4.
Uczestnik prezentuje jeden wiersz własnego autorstwa, napisany w języku polskim, nie nagradzany na innych konkursach oraz nie drukowany w czasopismach literackich ani w publikacjach książkowych, a także nie może być publikowany w Internecie. Forma i tematyka wierszy jest dowolna. Zgłaszane utwory nie powinny przekraczać 50 wersów. Po prezentacji tekst utworu podpisany Imieniem i Nazwiskiem autora w formie wydruku należy przedłożyć jury.
5.
Uczestnicy konkursu mają za zadanie osobiście zaprezentować przed zgromadzoną publicznością oraz jurorami jeden utwór poetycki własnego autorstwa. W uzasadnionych przypadkach organizator może wyrazić zgodę na zastępstwo podczas prezentacji przez inną osobę.
6.
Otwarcie listy zgłoszeń nastąpi na godzinę przed rozpoczęciem konkursu a zamknięcie listy w momencie rozpoczęcia konkursu. Zgłoszenie na konkurs następuje poprzez wpisanie tytułu wiersza wraz z danymi osobowymi uwzględniającymi formę kontaktu z autorem /mail; telefon/ na listę uczestników i jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez autora regulaminu konkursu oraz z bezpłatnym przekazaniem na rzecz Organizatorów (wymienionych w pkt. 1 regulaminu) autorskich praw majątkowych do zgłoszonego wiersza i zgody na jego wykorzystanie w formie publikacji w Dodatku Specjalnym do magazynu literackiego Wytrych i promocji konkursu przez organizatorów. Jednocześnie uczestnik poświadcza, że prezentowany utwór jest w całości jego autorstwa i nie narusza praw osób trzecich, a także ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego naruszenia przez siebie prawa.
7.
Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych oraz wizerunku na potrzeby promocji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 Nr 101, poz. 926).
8.
Organizator powołuje Jury w trzyosobowym składzie, które wyłoni laureatów oraz wyróżnionych. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi tego samego dnia. Dla zwycięzcy i dwóch kolejnych miejsc przewidziane są nagrody pieniężne w wysokości:
I miejsce – 800 zł.
II miejsce – 500 zł.
III miejsce – 300 zł.
Dla wyróżnionych utworów nie przewidziano nagród pieniężnych. Nagrodzone i wyróżnione utwory zostaną opublikowane w Dodatku Specjalnym do magazynu literackiego Wytrych ,,Jesień-Zima – 2022”.
9.
Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie oraz do innego podziału nagród. Sprawy sporne oraz nieobjęte Regulaminem rozstrzyga Jury oraz Organizator.
Twoja ocena:
Ocena: 0.0 (Oddano 0 głosy)
Wyświetlenia:  5
Lokalizacja:

Ul. Sobieskiego 20
44-200 Rybnik
Gmina: Rybnik
Powiat: Rybnik


Region turystyczny: 
Kraina Górnej Odry
Lokalizacja: 
W centrum miasta
Kategoria: 
Wydarzenia

Organizator: 
halo! Rybnik
Rybnik, Sobieskiego 20
Data wydarzenia: 
18:00 - 20:00 20/10/2022
Kontakt:
Telefon: +32 439 220 0

Social media: 
Informacje ogólne:
Rodzaj obiektu:  Inne
Dodaj do planera
Trasa
Trasa
Szlak znakowany
Do startu
Do mety
PDF
KML
GPX
Audiowycieczki